WELKOM
TERUG NAAR
WELKOM
ROOSTER & TARIEVEN
ROOSTER
& TARIEVEN
RONDLEIDING
RONDLEIDING

GESCHIEDENIS & GEOLOGIE
GESCHIEDENIS
& GEOLOGIE
MANIFESTATIES
ONZE
MANIFESTATIES
KAART EN CONTACT
KAART &
CONTACT
OMGEVING
OMGEVING

WIE ZIJN WE
WIE
ZIJN WE?

HET BEGIN

Het gebruik van oker loopt terug tot de tijd van het Paleolithicum in de regio van Apt maar het is in 1785 in Roussillon, een naburig dorp, dat de exploitatie met Jean-Etienne Astier,de eerste oker fabrikant begint. Het is pas in 1848 dat de ontginning van oker in Gargas begonnen zou zijn . De eerste ontginningsmiddelen die gebruikt werden, waren eenvoudige land- en ambachtelijke werktuigen. Het vervoer van de oker naar Marseille werd op rudimentaire wijze met draagzakken op muilezels gedaan.


HET HOOGTEPUNT

De komst van de spoorwegen in 1877 gaat aan deze activiteit een ingrijpende verandering toebrengen. Voortaan kan de oker in grote hoeveelheden naar Marseille gevoerd worden, om van daar naar de hele wereld verzonden te worden. De handel neemt toe. Okergroeven, wasplaatsen, okerfabrieken bloeien in de hele regio. Meerdere maatschappijen onstaan, waaronder de SOF (de okermaatschappij van Frankrijk) in 1901, die bourguignons en vauclusiens verenigd. De produktie groeit tot en met de jaren 1928-1929 met 40 000 ton produktie, waarvan meer dan 90% voor export.


DE NEERGANG EN DE HEROPLEVING

De economische crisis van 1929 spaart de okerindustrie niet. Beetje bij beetje, sluiten de nederlandse markten zich af. In 1938, is de okerproduktie voor de helft verminderd. De tweede wereldoorlog zal fataal zijn. De okergroeven, de fabrieken sluiten...In 1971, bedraagt de produktie maar 1000 ton. Bij een makend faillissement van de SOF werd het in 1974 overgenommen en aangekocht door G.Guigou. Heden stijgt de verkoop en export konstant met 1300 ton per jaar. De okerarbeiders zitten nog steeds in Gargas.


HET GEBRUIK

Sinds de ontginning is oker voornamelijk gebruikt als kleurstof, stevig en onveranderlijk, voorkomend in de fabricage van verven, muurverf en bepleisteringen. Namens haar kleiachtige natuur werd het vroeger gebruikt als een verdikkingsmiddel in de industrie van linoleum, rubber, papier, karton...Cosmetische-,farmaceutische-, kunst en levensmiddelen gaan voort met het gebruik van oker.

OKER EN OKERZAND

Deze gekleurde kliffen zijn samengesteld uit rotsen, genaamd okerzand. Zijzelf is samengesteld uit twee bestanddelen voornamelijk:
10 tot 20% oker, een zeer fijn mengsel van witte klei (kaolin). Ijzer hydroxyde en oxyde (goethien en hematien).Uitgraven
van een gewelf

Uigraven van
de zijdelinkse gangen

Geleidelijk
voortgang

Galerij

Plattegrond van het okerbedrijf in Gargas, gegeven door de familie Janselme"

OKEREXPLOITATIE IN OPENLUCHT OF GALERIJEN?

Afhankelijk van de hoeveelheid aarde en rotsen die het erts overdekken, word de oker ofwel in galerijen of in openlucht geexploiteerd.


DE OPENLUCHT OKERGROEVEN

In de openlucht, wordt de dorre laag uitgehaald voordat de ontginbaar gedeelte wordt bereikt. De brede voorzijden kunnen tot 20m hoog zijn en door de ontginningsmethode heeft dit spectaculaire landschappen achter zich gelaten. De okerkliffen zijn het resultaat van het verenigd werk tussen mens en natuur.

ONTGINNING IN GALERIJEN

Als de dorre laag te dik is, is het scheppen van galerijen meer rendable. De ploegbaas bepaald de plek waar het werk zal beginnen. De vooropgaande mijnwerker graaft de wand voor zich uit hetzij in een spitsboog of een rond gewelf. Twee andere mijnwerkers, een linkshandige en een rechtshandige, graven aan weerszijden van dit gewelf nauwe gangen. Zij zullen het equivalent graven van de combinatie van lengte van hun arm en houweel. Het ontstane centrale blok wordt op deze manier geisoleerd en afgebroken met behulp van explosieven. Het vooropgaande werk gaat op identieke manier door. Het erts wordt dan in mijnwagens door muilezels naar buiten afgevoerd. Vanaf 1885 worden de galerijen rechtlijnig. Zij kunnen van 10 tot 15 m hoogte bereiken met een breedte van 3 m. Zij hoeven niet gestut te worden danzij de compactheid van het erts en de breedte van de 6 vierkante meter steunpilaren die de galerijen scheiden. In sommige mijnen kunnen de twee ontginningsmethoden (gesloten of open) worden gebruikt. Heden ten dage, wordt nog enkel de ontginning van oker in openlucht toegestaan.

Beginpagina

 
SARL ARCANO
SOCIETE DES OCRES DE FRANCE
SOCIETE DES OCRES DE FRANCE
OKHRA
OKHRA
MAIRIE DE GARGAS
MAIRIE DE GARGAS
Mines de Bruoux
SARL ARCANO
Website ontworpen door Sylvie Houssais voor de s.a.r.l. Arcano. Nederlandse vertaling door Sylvie Houssais